Отдалечена помощ

teamviewer

отдалечен досъп

Изтеглете програмата за “Oтдалечена помощ”.

Стартирайте програмата. Кажете ни ID и PASS, които Ви изпише за да имаме достъп до компютъра Ви. Останалото е наша работа.
От съображения за сигурност паролата всеки път е различна.