• Mersenne Primes –  програма за натоварване на системата с цел тестване на хардуерната й стабилност.
  • Slawdog Smart Shutdown – is a free, commercial-quality shutdown utility for Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP, 2003, Vista.
  • С NetSetMan – Автоматично конфигуриране на мрежови настройки
  • NetStat Agent – the powerful network toolkit that includes tools like: netstat, ping, whois, traceroute, route, ipconfig, arp
  • TeamViewer –  Програмата с която наш администратор работи в реално време от нашият офис, върху Вашия компютър и решава проблема.

обратно

ремонт на компютри

Вашият коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.