eltechresource

Това е информацията публикувана на страницата на община Варна:

На територията на община Варна са осигурени условия мобилен екип на „Елтехресурс“ АД – дружеството, с което общината има сключен договор, въз основа на предварително подадени заявки от жителите на гр. Варна, да посещават адресите „до врата“ и да събират старите електроуреди.

 Заявките се изпълняват безплатно в рамките на дните от понеделник до петък. Заявка за извозване може да се направи, всеки ден от 08:30 до 19:30 часа с изключение на Националните Празници.

Заявка за извозване може да направите на:

  • национален безплатен телефон 0800 14 100;
  • телефони:  0886/229956, 0884/610254, 0885/770041, 0887/771973 и 0888/298417; 
  • e-mail: order@makmetal.eu

Излязлото от употреба ЕЕО може да се предава на лица притежаващи документ за дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване, както и в търговските обекти, в които извършват продажба на електрическо и електронно оборудване.

И от сайта на Елтехресурс АД

Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване съдържа опасни компоненти, нерегламентираното му изхвърляне оказва вредно въздействие върху човешкото здраве и околната среда и изхвърлянето му в общите контейнери за смесен битов отпадък е забранено и наказуемо!

Ние ще вземем от дома ви и ще рециклираме всички стари или неработещи печки, перални, телевизори, хладилници, компютри, монитори, климатици, инструменти, прахосмукачки, мобилни телефони и всякакви други електроуреди.

Обадете се на безплатния ни национален телефон 0800 14 100 и направете заявка за извозване, сега!

Бъдете отговорни, запазете природата чиста!

Потребителите трябва да знаят, че могат да върнат:

Големи електроуреди – в търговските обекти при закупуване на нов от същия вид или да направят заявка за извозване от дома на безплатен тел. 0800 14 100.

Малки електроуреди (до 25 см) – в големите търговски обекти продаващи електрическо и електронно оборудване.

Списък на общините, които имат договорни взаимоотношения за рециклирани на лаптопи, компютри, монитори и друга електроника. https://eltechresource.com/eko-obshtini/

Не забравяйте да архивирате данните си, преди да форматирате хардискове. Ако не знаете как или се затруднявате, свържете се с Нас за помощ.