Предлагаме услуга инсталиране и конфигуриране на електронен подпис.

Ако вече имате подпис издаден от някоя от следните компании: Infonotary, b-trust или StampIT ние сме насреща за да Ви помогнем с цялостната настройка и започване на работа с електронните услуги.

Настройката преминава преминава през следните стъпки:

  • инсталиране на драйвери на електронния четец
  • инсталиране на софтуер за управление на подписа –  Charismatics
  • настройка на browser-a /Internet Explorer или Mozilla Firefox/
  • настройки на пощенски клиент /при необходимост/

e-podpis

Електрония подпис служи да се орторизирате, че сте ВИЕ пред отсрешната страна в интернет. Има неограничени възможности за използване. Ето и някои от тях:

Цената на услугата е като при инсталирането на спцециализиран софтуер – минимум 15лв., взависимост от броя услуги, които трябва да се активират.

e-podpis

 

Посещението е безплатно!

Директория, в която се намират “библиотеките”, зависи от софтуера за смарт-картата, който използвате:

  • За Charismathics -Local disk C:\Windows\System32\cmP11.dll или C:\Windows\SysWOW64\cmP11.dll
  • За CV Cryptovision -Local disk C:\Windows\System32\cvP11.dll или C:\Windows\SysWOW64\cvP11.dll
  • За Gemalto -Local disk C:\Windows\System32\idprimepkcs11.dll или C:\Windows\SysWOW64\idprimepkcs11.dll