Уникод символи | Unicode symbols ☀ 1

Уникод символи | Unicode symbols ☀

Здравейте, ако се чудете за какво са тези символи и какво да правете с тях, ето ви веднага приложението ©. […]